Reinforced-Thermosetting-Resin-Conduit-(RTRC)

Image: 
About Product: 

ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ หรือชื่อภาษาอังกฤษ Reinforce Thermosetting Resin Conduit  (RTRC) อีกหนึ่งผลิภัณฑ์ที่ผลิตโดย บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เจ้าของสโลแกน เป็นหนึ่งเรื่องท่อในอาคาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า ArrowRTRC                                                                                                                                                                     
Arrow RTRC ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากวัสดุนวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้วย เส้นใยแก้วเสริมแรงที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม แต่เหนียวนำมาเสริมแรงให้พลาสติกเรซิน ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการเป็นฉนวนไฟฟ้า และเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยกระบวนการแบบ Thermosetting ส่งเสริมให้ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วมีคุณสมบัติของความแข็งแรงค่อนข้างสูง เหมาะที่จะใช้เป็นท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี

Product Categories: